• Informacja o świetlicy szkolnej

    • W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II działa świetlica szkolna. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem placówki. Zajęcia prowadzone są w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:30. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy.

     Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej:

     mgr Grażyna Dragan,

     mgr Agnieszka Antońska,

     mgr Grażyna Kryńska,

     mgr Dorota Żebrowska,

     mgr Danuta Chylińska,

     mgr Elżbieta Chojecka,

     mgr Emilia Jaczewska,

     mgr Ewa Jaskulska,

     mgr Bożena Gierłowska.

      Cele i zadania świetlicy szkolnej

     Celem  ogólny świetlicy szkolnej jest:

     Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

     Zadania świetlicy:

     1.      Zapewnienie wychowankom opieki w wyżej wymienionych godzinach.

     2.      Wytwarzanie dobrego klimatu w nawiązaniu kontaktów dziecka z nauczycielem.

     3.      Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom trudności.

     4.      Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

     5.      Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

     6.      Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

     7.      Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

     8.      Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.

     9.      Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

     Agnieszka Antońska

     Zdjęcia>>>

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów
    ul. T. Kościuszki 16
    Poland
   • Księgowość - Kasa nr bezpośredni (25)792-35-12
   • Więcej informacji w zakładce Nasza szkoła >>> Sekretariat
  • Logowanie